Opgelet Motorvrienden,

 Vergeet alles wat voorafgaande was betreffende de Dendertoer 2021.

Door aanpassingen met betrekking corona maatregelen is volgde van kracht:

Alleen onder deze voorwaarden mochten wij inrichten.

Gelieve u hieraan aan te houden a.u.b.

Dit kan een test zijn voor toelatingen van komende toerritten

 

1       Mondmaskers en afstand houden verplicht! Groepen niet meer dan 10 personen – Zijn jullie met meer dan kan u steeds de groep splitsen

2       Online inschrijven, niet verplicht maar wel sterk aanbevolen.  Voorinschrijving = 5 euro -  Heeft de voorkeur.

3     Online inschrijven tot 4  mei ook uw betaling dient voor 4 mei te gebeuren. Alle documenten en GPX bestand wordt opgestuurd.  

4     Ter plaatse inschrijven kan nog, maar hou rekening met de regels, afstand houden, mondmasker, wachten, gepast geld 6 € ipv 5 €,  idem dito voor het opladen GPS: geduldig zijn.

5     Net zoals de parking, hou afstand. Er zal mogelijk gecontroleerd worden door de politie.

6     Drank schenken mogen wij niet.

7     Drank is voorzien op de stops.

8     Aankomst bij Schotte

9     Papieren worden ontvangen bij aankomst op Parking Schotte tot +/- 17:00 u

 

We zijn het eerste treffen van het jaar dat georganiseerd mag worden. Werk mee, hou u aan de regels en dan lukt dat wel. Een positief verloop zal alleen maar ten goede komen van de volgende treffens.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor boetes. Daar zal iedereen persoonlijk voor verantwoordelijk..

Het GPX bestand is tegenwoordig ook leesbaar door de (nieuwere) Tomtom’s.

 

En we organiseren alleen  op zaterdag en zondag, 8 en 9 mei.

De kleine en grote rit blijven behouden, maar geen van beiden wordt bepijld.  Het is niet corona proof om 2 à 4 medewerkers een ganse dag in een auto tesamen te steken.

Per uitzondering kan u ter plaatse nog inschrijven, maar wij raden iedereen aan om zich online in te schrijven en te betalen, voor uw eigen veiligheid, net als die van ons.  We proberen zoveel mogelijk drukte te vermijden op een locatie.

Een prijsuitdeling wordt later bekend gemaakt en zal ook later bezorgd worden. Nogmaals, wij kunnen uw en onze veiligheid niet garanderen als daar te veel volk tesamen komt.

De prijzen zullen opgestuurd worden of op een van onze andere organisaties te bekomen zijn.

De inschrijvingsprijs TER PLEKKE bedraagt 6 euro;

is er ter plaatse geen drankje voorzien.Enerzijds is het cafetaria de looyerij van Schotte is gesloten, anderzijds heeft het stadsbestuur ons verboden om drank te schenken.

 

Drankjes zijn wel voorzien op de haltes. Waarvan een gratis op de eerste halte. U ontvangt een sticker met het embleem van de rit.

Wie zich online inschrijft krijgt alle documenten per mail binnen. Uw sticker zal u later ontvangen op een van onze andere activiteiten of organisaties of bij een volgende treffen van de federatie. Wij houden u op de hoogte.

Wie online inschrijft betaald slechts  5 euro en ontvangt stempelblad en gps route via mail.

Ook vorig jaar hadden we goede verwachtingen, tot, nauwelijks 1 week voor het treffen, de gemeente haar goedkeuring introk. Ook dit keer blijft alles onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Mocht er onverhoopt toch iets tussenkomen en het treffen geannuleerd moet worden, dan zullen wij alle betaalde inschrijvingen terug storten. U mag dan de gpx-track behouden en rijden wanneer het past.

 

De link voor de inschrijving

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu-KL-oq6pmet2_Uz0IuwM4iZZiLvHNK7tSSTqHQMDbFgL5w/viewform

 

1 euro per inschrijving wordt geschonken aan motorrijders met een Hart : www.facebook.com/Motorrijders-Met-een-Hart-104292093078860

 

Vanaf E40 Uitrit 19 Aalst – volg pijlen  Schotte

 08/09 MEI DENDERTOERRIT MTC VLAANDEREN                  

NIEUWE LOCATIE  - Sportcomplex Schotte, kapellekensbaan 10 , 9320 Erembodegem

Voorinschrijving 5  euro  ONLINE 

Deelname ronde/prijsuitdeling – gratis sticker Denderroute (voor zover de voorraad strekt)

Deze van de voorinschrijvingen worden apart gehouden- 1 drink tijdens rondrit

Daginschrijving 6 euro  TER PLAATSE 

Zat van 10.00u tot 13.00u  (zonder ronde tot 16.30u)

Zon van 09.00u tot 13.00u  (zonder ronde tot 15.30u)

160 km - verkorte ronde 85 km (49 cc – vespa) –

GEEN BEPIJLING  -  ENKEL op GPS

Zuid-Oost Vlaanderen + Pays de Collines + Picardisch Wallonië -

Zaterdag  van 10.00 tot  13.00 u  terug voor 17.00 u

Zon van 09.00u tot 13.00u  terug voor 16.30 u  

Prijzen latere datum = klassement op aantal deelnemers

Info      Contact@mtc-vlaanderen.be – www.mtc-vlaanderen.be

053/21.60.44-0497/344.190

Elke vereniging met minstens 10 betaalde inschrijvingen ontvangt zeker een herinnering

Prijzen zijn op aantal inschrijvingen - Het administratieve einde van de rit is zondag 17.00 uur. Dus haast is niet nodig.

 

GEEN FEESTAVOND. TELT VOOR - BM NAT - BM EUR-  VMF – TA OVL

 

NEDERLANDS

FRANCAIS

 

 

CHERS AMIS MOTARDS

Oubliez tout ce qui était avant concernant le Dendertoer 2021. En raison des ajustements en ce qui concerne les mesures corona, il a suivi:

Ce n’est que dans ces conditions que nous avons été autorisés à mettre en place. S’il vous plaît se conformer à .b.

Cela peut être un test pour les admissions de visites à venir

 

1 Masques visage et de garder la distance obligatoire! Groupes pas plus de 10 personnes - Si vous êtes avec plus de 10 personnes, vous pouvez toujours enregistrer le groupe

2 en ligne, pas obligatoire, mais fortement recommandé.  Pré-inscription = 5 euros - Préféré.

3 Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 4 mai également votre paiement doit être effectué avant le 4 mai. Tous les documents et le fichier GPX seront envoyés.   

4 Vous pouvez toujours vous inscrire sur place, mais prenez en compte les règles, gardez vos distances, masque facial, attendez, argent approprié 6 € au lieu de 5 €, idem pour recharger le GPS : soyez patient.

5 Tout comme le parking, gardez vos distances. Il peut y avoir un contrôle de police.

6 Nous ne sommes pas autorisés à verser des boissons.

7 Boissons sont fournies aux arrêts.

8 L’arrivée à Schotte parking

9 Les documents (cachet) sera reçue à l’arrivée au Parking Schotte jusqu’à +/- 17h00. 

 

Nous sommes la première réunion de l’année qui peut être organisée. Coopérez, suivez les règles et vous pouvez. Un parcours positif ne profitera qu’aux rencontres suivantes. L’organisation n’est pas responsable des amendes. Tout le monde en sera personnellement responsable. Le fichier GPX est maintenant également lisible par le (plus nouveau) Tomtom.  

 

Et nous n’organisons que les samedis et dimanches, 8 et 9 mai. Le petit et grand trajet est préservé, mais ni l’un ni l’autre n’est marqué.  Ce n’est pas une preuve corona de mettre 2 à 4 employés ensemble dans une voiture toute la journée. Par exception, vous pouvez toujours vous inscrire sur place, mais nous conseillons à chacun de s’inscrire et de payer en ligne, pour votre propre sécurité, tout comme la nôtre.  Nous essayons d’éviter autant de foules que possible dans un endroit. Une distribution des prix sera annoncée plus tard et sera également livrée plus tard. Encore une fois, nous ne pouvons pas garantir votre sécurité et votre sécurité si trop de gens se réunissent.

 

Les prix seront envoyés ou peuvent être obtenus auprès d’une de nos autres organisations. Le prix d’inscription sur place est de 6 euros; il n’y a pas de boisson fournie sur place. D’une part, la cafétéria est la tannerie de Schotte est fermée, d’autre part la mairie nous a interdit de verser des boissons.

 

il n’y a pas de boisson fournie sur place. D’une part, la cafétéria est la tannerie de Schotte est fermée, d’autre part la mairie nous a interdit de verser des boissons.  Par exception, vous pouvez toujours vous inscrire sur place, mais nous conseillons à chacun de s’inscrire et de payer en ligne, pour votre propre sécurité, tout comme la nôtre.  Nous essayons d’éviter autant de foules que possible dans un endroit.

 

Une distribution des prix sera annoncée plus tard et sera également livrée plus tard. Encore une fois, nous ne pouvons pas garantir votre sécurité et votre sécurité si trop de gens se réunissent. Les prix seront envoyés ou peuvent être obtenus auprès d’une de nos autres organisations. Le prix d’inscription sur place est de 6 euros;

 

De link pour inscrit online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu-KL-oq6pmet2_Uz0IuwM4iZZiLvHNK7tSSTqHQMDbFgL5w/viewform

 

1 euro par inscription est donné aux motocyclistes avec un cœur : www.facebook.com/Motorrijders-Met-een-Hart-104292093078860

De la sortie E40 19 Aalst – suivez les flèches Schotte

NEW LOCATION – Sportcomplex Schotte, kapellekensbaan 10 , 9320 Erembodegem

Pré-inscription 5 euros Tour de participation en ligne / distribution de prix - autocollant gratuit Denderroute (dans la mesure où les stocks durent)

Ces pré-inscriptions sont conservées séparément-

Sam de 10h00 à 13h00 (sans ronde jusqu’à 16h30)

Dim de 9h à 13h (sans ronde jusqu’à 15h30) Dim de 9h à 13h (sans ronde jusqu’à 15h30h)

160 km - tour raccourci 85 km (49 cc – vespa) –

PAS d’AVERTISSEMENT - UNIQUEMENT sur GPS Flandre du Sud-Est + Pays de Collines + Wallonie picarde –

Samedi de 10h00 à 13h00 00 h de retour avant 17h00

Dimanche de 09h00 à 13h00 retour avant 16h30 Prix date ultérieure

 

classement par nombre de participants

Info Contact@mtc-vlaanderen.be ...