Communiqué du MC Zébus

Devant les nouvelles restrictions d'organisation en province de Liège et l'obligation d'appliquer le Covid safe ticket, il nous sera difficile de faire le contrôle et devoir refuser l'accès à certains participants.

Afin d'éviter tout conflit de personnes et l'interaction sur les championnats, la concentration du Challenge Liégeois est annulée.

 _______________

Met de nieuwe organisaties beperkingen in de provincie Luik, en de verplichting om de covid safe ticket te laten zien, zal het voor ons zeer moeilijk worden om een controle uit te voeren en misschien aan sommigen het toegang moeten weigeren.

Om conflicten te vermijden en geen invloed te hebben op de kampioenschappen, zal de ronde van de "challenge liégeois" niet plaats vinden.