BREVET BM 1000 km

 De inschrijving van 15 euro telt voor de volledige rit van 1000 km

Maaltijd bij aankomst eerste 500 + ontbijt aankomst 1000km

Wie later vertrekt en alleen het tweede gedeelte rijdt betaald 10 euro

Ontbijt aankomst 1000km

De eerste 500 km rit blijft binnen de landsgrenzen. Dus geen probleem voor 125 cc

Het tweede deel doet net Luxemburg aan – Goedkoper tanken daar

 

L'inscription de 15 euros compte pour la balade complète de 1000 km

Repas à l'arrivée 500 premiers + petit déjeuner arrivée 1000km

Si vous partez plus tard et que vous ne conduisez que la deuxième partie, vous payez 10 euros

Petit déjeuner arrivée 1000km

Le premier trajet de 500 km reste à l'intérieur des frontières du pays. Donc pas de problème pour 125 cc

La deuxième partie est juste au Luxembourg – Ravitaillement moins cher là-bas